: Бакопа Скопия Грейт Регал Блю

: BACOPA Scopia „Great Regal Blue“

: 7477